Co je POINT?

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

POINT je Centrum poradenství a intervence.

Naše poslání

Posláním Centra poradenství a intervence POINT je poskytování komplexní podpory a odborného poradenství jednotlivcům i rodinám, zaměřenou na bio-psycho-sociální potřeby jednotlivců i rodin.

Posláním Centra poradenství a intervence POINT je dále poskytování pomoci a podpory rodičům – pěstounům prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie, svépomocných aktivit a vzdělávání v regionu Nymburk.

Centrum poradenství a intervence POINT dále poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, SAS.

„Tento projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje.“